Showing 1–16 of 68 results

 • The small one among the big ones

  Ai Jiao Oolong tea

  Ai Jiao

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The mother tree of Huang Zhi Xiang

  Ao Fu Hou

  Ao Fu Hou

  20 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The albino among the Wuyi cultivars

  Bai Ji Guan

  Bai Ji Guan

  26 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The white leaf variety from the Phoenix Mountains

  Bai Ye Bouquet

  Bai Ye Bouquet

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The white leaf variety from the Phoenix Mountains

  Bai Ye Traditional

  Bai Ye Traditional

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Ban Tian Yao from Wuyi Shan

  Ban Tian Yao

  Ban Tian Yao

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Bi Yu – a rare cultivar

  Pinglin Jinxuan Bouquet

  Bi Yu

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Jade Oolong from Mingjian,
  t
  raditional processed in Dongding style

  Cuiyu Wulong

  Cuiyu Wulong

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Da Hong Pao from Wuyi Shan

  Da Hong Pao Qi Dan

  Da Hong Pao Bei Dou

  26 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Da Hong Pao from Wuyi Shan

  Da Hong Pao Qi Dan

  Da Hong Pao Qi Dan

  26 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • A rare Phoenix oolong

  Lao Cong Mi Lan Xiang

  Da Wu Ye

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • A flowery Phoenix oolong

  Dong Fang Hong

  Dong Fang Hong

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Buddhas Hand Oolong Tea

  Fo Shou

  Fo Shou

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Cuiyu Wulong from Mingjian, vintage 2013, traditional processed in Dongding style

  Formosa Cuiyu Wulong

  Formosa Cuiyu Wulong

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Dongpian (winter pieces), traditional processed

  Formosa Dongpian

  Formosa Dongpian

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Dongpian, vintage 2013, traditional processed

  Formosa Vintage Dongpian

  Formosa Vintage Dongpian

  25 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart