Showing all 9 results

 • Bi Yu – a rare cultivar

  Pinglin Jinxuan Bouquet

  Bi Yu

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Jade Oolong from Mingjian,
  t
  raditional processed in Dongding style

  Cuiyu Wulong

  Cuiyu Wulong

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Cuiyu Wulong from Mingjian, vintage 2013, traditional processed in Dongding style

  Formosa Cuiyu Wulong

  Formosa Cuiyu Wulong

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Jinxuan processed in traditional Tieguanyin style

  Formosa Vintage Dongpian

  Jinxuan Tieguanyin

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Jinxuan Wulong from Mingjian, traditional processed in Dongding style

  Pinglin Jinxuan Bouquet

  Mingjian Jinxuan

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Jinxuan Wulong from Pinglin, traditional processed in Dongding style

  Pinglin Jinxuan Bouquet

  Pinglin Jinxuan

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Jinxuan Wulong from Pinglin, bouquet style processed

  Pinglin Jinxuan Bouquet

  Pinglin Jinxuan Bouquet

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Jinxuan Wulong from Pinglin, traditional processed

  Pinglin Jinxuan Traditional

  Pinglin Jinxuan Traditional

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Winter harvest from Pinglin, bouquet style processed

  Pinglin Xiao Xue

  Pinglin Xiao Xue

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart